• okres kredytowania do 30 lat
  • kredyt dostępny w PLN
  • brak opłat za wcześniejszą spłatę i rozpatrzenie wniosku
  • niska marża w wysokości 2,85% - w przypadku kredytów zabezpieczonych hipotecznie po skutecznym ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki marża ulega obniżeniu o 1,00 p.p.

  

Korzyści

  • szeroki zakres kredytowania
  • długi okres kredytowania - do 30 lat
  • spłata  kredytu w równych lub malejących ratach
  • karencja w spłacie kapitału do 24 miesięcy
  • brak opłat za wcześniejszą spłatę
  • minimum formalności