• 0 zł za użytkowanie karty*
  • 0 zł za zastrzeżenie karty
  • 0 zł za płatność kartą w punktach handlowo-usługowych za granicą
  • 0 zł za  zmianę numeru PIN w bankomatach PBSBank
  • dzienny limit transakcyjny do 5 000,00 zł
  • dzienny  limit gotówkowy do 3 000,00 zł

       * jeśli miesięczna wartość transakcji bezgotówkowych wyniesie co najmniej 200,00 zł (w innym przypadku 2,00 zł/m-c)