Usługa internetowa dla Klientów indywidualnych, która umożliwia automatyczny dostęp do rachunków oraz wykonywanie operacji na rachunku za pomocą kiosku mutlimedialnego.

Jakie możliwości daje usługa Kiosk-PBS?

  • możliwość sprawdzenia aktualnego salda na rachunku
  • szybki dostęp do historii operacji (łącznie z wydrukiem)
  • informacje o lokatach założonych przez Klienta
  • możliwość zakładania lokat bankowych
  • usługa zlecania wykonania przelewów zwykłych, należności podatkowych i na rzecz ZUS
  • pełna obsługa rachunku

Kiosk posiada specjalny panel dotykowy. Warunkiem korzystania z usługi Kiosk-PBS jest posiadanie karty płatniczej przypisanej do rachunku Klienta (za wyjątkiem kart kredytowych). Aby zostać użytkownikiem usługi, należy wypełnić wniosek w Banku.