Ubezpieczenie zapewnia wypłatę odszkodowania z tytułu uszkodzenia lub utraty ubezpieczonego mienia na skutek działania ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku

Zalety ubezpieczenia

  • zminimalizowanie strat materialnych z tytułu zaistniałych
  • zdarzeń ubezpieczeniowych
  • proste i szybkie procedury likwidacji szkody
  • konkurencyjna oferta  na rynku ubezpiecz