Ubezpieczenie gwarantuje stabilność finansową dla posiadacza kredytu obrotowego w rachunku bieżącym. Ryzyko objęte ubezpieczeniem to m.in. trwałe i całkowite inwalidztwo z każdej przyczyny jak również śmierć Ubezpieczonego.

Zalety ubezpieczenia

  • zabezpieczenie finansowe w trudnych sytuacjach losowych
  • stała suma ubezpieczenia za niską składkę
  • konkurencyjna oferta  na rynku ubezpieczeń
  • ubezpieczenie obowiązuje również podczas pobytu Ubezpieczonego
  • poza granicami RP*
  • ubezpieczenie „od ręki", Klient może od razu wziąć kredyt i się ubezpieczyć
  • szybka wypłata świadczeń – uproszczona procedura

   * dodatkowe informacje dostępne w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie Acti Finanse