• przychody poniżej 1,5 mln zł rocznie
 • 6 miesięcy bez opłat dla nowych klientów
 • 0 zł za dostęp do usługi bankowości elektronicznej PBSBank24
 • 0 zł za dostęp do usługi biometrii
 • możliwość założenia OVN
 

Korzyści

 • 0 zł za otwarcie rachunku podstawowego
 • 0 zł prowadzenie rachunku podstawowego
 • 0 zł za bankowość elektroniczną
 • możliwość założenia  jednodniowej lokaty Overnight
 • 0 zł za kartę Visa Business Electron PBS* lub Visa Business Classic PBS**
 • możliwość założenia  jednodniowej lokaty Overnight
 • doradztwo ubezpieczeniowe
 • oprocentowanie rachunku 0,00% - 0,50%w stosunku rocznym 

       * przy transakcjach bezgotówkowych za min. 400 zł/m-c (w przeciwnym wypadku 5,00 zł/m-c)
** przy transakcjach bezgotówkowych za min. 500 zł/m-c (w przeciwnym wypadku 6,00 zł/m-c)