• konto dla rolników indywidualnych
  • 0 zł za otwarcie konta
  • 0 zł za prowadzenie konta
 

Korzyści

  • 0 zł za otwarcie rachunku
  • 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówkowe
  • 0 zł za prowadzenie rachunku bieżącego
  • 0 zł za bankowość elektroniczną PBSBank24
  • 0 zł za wypłatę gotówki kartą Visa Business Electron  PBS ze wszystkich
  • bankomatów w Polsce