BlueCash to usługa, umożliwiająca realizację szybkich przekazów pieniężnych pomiędzy kontami w różnych bankach. Usługa dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Maksymalna wysokość pojedynczego przelewu BlueCash wynosi 10 000 zł.

Przelew może być zrealizowany za pośrednictwem usługi PBSbank24.

Usługa przelewu BlueCash jest niedostępna dla klientów indywidualnych, którzy posiadają usługę PBSbank24 autoryzowaną tokenem sprzętowym.

Za wykonanie przelewu BlueCash Bank pobiera opłatę zgodną z Taryfą Opłat i Prowizji.

Więcej o BlueCash: https://bluecash.pl/.

Lista banków, do których możesz wysłać przelew BlueCash.