• okres trwania lokaty 1- 12 miesięcy
 • atrakcyjne oprocentowanie
  do 1,20%
 • minimalna kwota wkładu
  1000,00 zł*

* dla lokaty 3, 6, 12 miesięcy

 

Korzyści

 • 0 zł za otwarcie lokaty
 • minimalna kwota wkładu:

dla lokaty na okres 1 miesiąc        5 000,00 zł,

dla lokaty na okres 2 miesięcy      5 000,00 zł,

dla lokaty na okres 3 miesięcy      1 000,00 zł,

dla lokaty na okres 6 miesięcy      1 000,00 zł,

dla lokaty na okres 12 miesięcy    1 000,00 zł,

 • atrakcyjne oprocentowanie w zależności od wkładu (od 0,40% do 1,20%)
 • gwarancja zysku – stała stopa procentowa
 • lokata dostępna w placówkach oraz przez Internet