• okres trwania lokaty 1 i 3 miesiące
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • waluta USD, EUR, CHF, GBP

Korzyści

 • 0 zł za otwarcie lokaty
 • minimalna kwota wkładu 5 000,00 USD
 • minimalna kwota wkładu 5 000,00 EUR
 • minimalna kwota wkładu 10 000,00 GBP
 • minimalna kwota wkładu 20 000,00 CHF
 • brak opłat i prowizji za usługę
 • wysoki zysk i bezpieczeństwo
 • oprocentowanie zmienne
 • minimum formalności
 • gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego