Prowadząc biznes należy inwestować, aby umożliwić ciągły rozwój firmy. PBSbank proponuje atrakcyjnie oprocentowane lokaty: lokaty standard o stałej i zmiennej stopie procentowej oraz krótkoterminowe lokaty przynoszące szybki zysk, takie jak: lokata oszczędnościowa MIG i Overnight. Klientom Biznesowym proponujemy również fundusze inwestycyjne i zyskowne oszczędzanie w obcych walutach.