Prowadząc biznes należy inwestować, aby umożliwić ciągły rozwój firmy. PBSbank proponuje atrakcyjnie oprocentowane lokaty: lokaty standard o stałej i zmiennej stopie procentowej oraz krótkoterminowe lokaty przynoszące szybki zysk, takie jak: lokata oszczędnościowa MIG i Overnight. Klientom Biznesowym proponujemy również fundusze inwestycyjne i zyskowne oszczędzanie w obcych walutach.

Bezpieczeństwo i wysoki zysk na krótkoterminowej lokacie.

Błyskawiczne jednodniowe oszczędzanie na atrakcyjnie oprocentowanej lokacie.

Zyskowne oszczędzanie w walutach USD, EUR, CHF, GBP.

Inwestycyjny Otwarty i Program Systematycznego Inwestowania „Akumulacja Kapitału".

Szeroka oferta subfunduszy pozwalających na inwestycję dopasowaną do danej sytuacji rynkowej oraz indywidualnych potrzeb inwestorów.