• maksymalny okres płatności 180 dni
  • minimalna wartość poszczególnych wierzytelności 1 000,00 zł
  • waluta – PLN, EUR, USD, CHF, GPB  
 

Korzyści

  • ograniczenie ryzyka niewypłacalności odbiorców
  • skuteczniejsze i tańsze niż działania windykacyjne
  • poprawa struktury bilansowej
  • większa stabilność wyników finansowych
  • redukcja kosztów finansowych i administracyjnych
  • zdyscyplinowanie odbiorców w zakresie terminowej realizacji płatności