Kredyty dla jednostek Samorządu terytorialnego przeznaczone są na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu jednostki samorządu terytorialnego, finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego.

 

Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego:

  • Na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Udzielany jest do wysokości określonej w uchwale budżetowej Jednostki Samorządu Terytorialnego jako limit pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych w danym roku budżetowym, z uwzględnieniem kredytów zaciąganych w danym roku budżetowym, z uwzględnieniem kredytów zaciąganych na ten cel w innych bankach.

  • Na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach samorządu terytorialnego

Może zostać zaciągnięty do wysokości, która została określona w uchwale budżetowej Jednostki Samorządu Terytorialnego jako kwota na pokrycie deficytu.