• okres kredytowania nawet do 72 miesięcy
  • automatyczna spłata zadłużenia z każdego wpływu na rachunek bieżący
  • stopa bazowa 4,80% + marża Banku od 2,00 % do 5,20%
  • waluta PLN
 

Korzyści

  • warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej
  • okres kredytowania do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne okresy bez konieczności spłaty salda kredytowego
  • wysokość kredytu – ustalana indywidualnie
  • minimum formalności
  • kredyt odnawialny