Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to instytucja powołana w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich, która gromadzi, przechowuje oraz przetwarza informacje o aktualnych zobowiązaniach oraz historii kredytowej Klientów banków i SKOK-ów, zarówno Klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.

 

Dane

Kiedy dane mogą trafić do BIK?

 

Dane mogą trafić do BIK w momencie składania przez klienta w banku lub

SKOK-u wniosku kredytowego oraz po zaciągnięciu przez niego zobowiązania.

Informacje dotyczące zaciągniętego kredytu bank lub SKOK aktualizuje przynajmniej

raz w miesiącu, przez cały okres trwania zobowiązania.